9. 12. 2023
17:00
sobota
 POKLADNA

Cena vstupenky: jednotné vstupné 100 Kč

Benefiční koncert patří nepochybně mezi výjimečné formy podpory Divadla Za komínem a Nadačního fondu pro Pelhřimovsko ve prospěch potřebných. Je významný nejen z hlediska celospolečenské osvěty, představuje významný fundraisingový nástroj, ale především díky cílené podpoře každý z dárců ví, jakým způsobem bylo z jeho prostředky naloženo. V letošním roce jsme se rozhodli podpořit neziskovou společnost MEDOU a věnovat 100 % výtěžku na podporu lidem se zdravotním postižením, zejména pak lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem tak, aby jim byly vytvořeny podmínky pro spokojenější život. 

Nezůstaňte pozadu a přijďte s námi podpořit dobrou věc. Těšíme se na vás.  

Kontakty a informace


©2023 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád