V polovině prosince divadlo uspořádalo benefiční akci, během níž jsme pro nemocného Viktorka potřebovali získat částku 72 000 Kč na jeho léčbu. Nakonec se nám podařilo částku téměř zdvojnásobit!

Během 15. prosince 2019 u nás vystoupilo Divadlo Kampa s dětskou pohádkou, pan Jaroslav Dušek se svojí improvizační show Divadlo Vizita. Vedle profesionálních umělců vystupovali také žáci hudebních oborů a pěveckého oboru ZUŠ G. Mahlera v Humpolci s písněmi, jejichž záznam se stal základem pro zpěvník, jenž si mohl každý návštěvník Vánoc Za komínem zakoupit, a přispět tak na dobrou věc. Notový zápis jednotlivých skladeb doprovázely malby jejich spolužáků z výtvarného oboru. Právě jejich originály se staly základem závěrečné aukce, díky níž jsme mohli Viktorkovým rodičům předat šek převyšující částku 140 000 Kč! Výsledek celé akce nás velmi mile překvapil, proto jsme se rozhodli poděkovat všem malířům zajištěním komentované prohlídky v sousední Zóně pro umění, v galerii 8smička. Děkujeme jak panu řediteli ZUŠ Josefu Jirků, tak i paní ředitelce galerie, Marcele Strakové za spolupráci a těšíme se na další!

Kontakty a informace


©2023 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád