Na akce pořádané zdarma je vstup umožněn až do naplnění kapacity divadla. Pořadatel si dále vyhrazuje právo omezit počet návštěvníků dle charakteru akce.

Kontakty a informace


©2020 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád